Varla Villaförening

Styrelsen 2022

Ordförande och ordinarie väljs på 2år, suppleanter på 1 år

Funktion Namn Fr. Till  år Nyval
Ordförande Leif Elmered 2022-2023 2024
Vice Ordförande Magnus Ruberg 2021-2022 2023
Sekreterare Stig Andersson 2022-2023 2024
Kassör Jan Karlsson 2022-2023 2024
Ordinarie Svante Paulson 2021-2022 2023
Suppleant Lotta Robertsson 2021-2022 2023
Suppleant Alf Olofsson 2021-2022 2023


Mailadress till styrelsen är: styrelsen@varlavilla.se

Styrelsens postadress är:
Lilla Bäcksgatan 7
434 36 Kungsbacka


Denna sida var uppdaterad senast 2022-04-05 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820