Varla Villaförening

Du har hittat till Varla Villaförening.
Här vill vi ge dej lite översiktlig information om vad som hänt och vad som är på G.

Viktiga Dokument:
Föreningens stadgar
Information om GDPR
Medlemsrabatter


Senast inlagt eller ändrat:
Medlemsrabatter (Uppdaterat 2022-04-30)
Styrelsen 2022
(Uppdaterat 2022-04-05)
Medlemsrabatter (Uppdaterat 2022-03-16)
Nyhetsbrev Feb 2022 (Inlagd 2022-03-07)
Överklagan till Mark och Miljödomstolen (Inlagd 2022-03-07)
Medlemsrabatter (Uppdaterat 2022-02-07)
Aktiviteter (Uppdaterat 2022-01-24)

Tidigare inlagt:
Medlemsrabatter (Uppdaterat 2021-11-04)
Protokoll från årsmötet 2021
Aktiviteter (Uppdaterat 2021-11-04)
Styrelsen 2021
Medlemsrabatter

Föreningens yttrande till samhällsbyggnadskontoret över detaljplan ...
Föreningens yttrande angående kommunens översiktsplan
Föreningens skrivelse till Trafikverket angående buller från E6'an
Medlemsrabatter
Nyhetsbrev Mars 2020
Styrelsen 2020
Protokoll från årsmötet 2020
Medlemsrabatter
Nyhetsbrev Hösten 2019
Medlemsinformation Sommaren 2019
Ny skyltning för "EL-Bilsparkering".
Nyhetsbrev April 2019
Protokoll från årsmötet 2019
Styrelsen 2019
Protokoll från årsmötet 2018
-  Föreningens stadgar V2. (Innehåller 2 ändringar antogs vid årsmötet 2018-03-05).
-  Information om GDPR (den nya lagen om personuppgifter).
Nyhetsbrev Juni 2018

Hur blir man medlem, eller betalar för nytt medlemsår?
Sätt in gällande medlemsavgift, år 2021 = 200kr, på föreningens bankgiro 158-4820.
Skriv din adress i kommentarsfältet, t.ex. "Lilla Bäck. 190".
När vi ser inbetalningen på föreningens bankkonto, noteras det i medlemsregistret för innevarande år.

Om du dessutom är ny medlem:
- Skickar vi ut ditt medlemskort.
- Vänligen skicka namn, adress, mobilnummer och e-mailadress till info@varlavilla.se
- Vi använder det för att skicka ut medlemsinformation, kallelser till informationsträffar, mm.


Denna sida var uppdaterad senast 2022-04-30 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820