Varla Villaförening

Styrelsen 2020

Ordförande och ordinarie väljs på 2år, suppleanter på 1 år

Funktion Namn Fr. Till  år
Ordförande Leif Elmered 2020-2021
Vice Ordförande Magnus Ruberg 2019-2020
Sekreterare Stig Andersson 2020-2021
Kassör Jan Karlsson 2020-2021
Ordinarie Lotta Robertsson 2019-2020
Suppleant Svante Paulson 2020
Suppleant Alf Olofsson 2020


Mailadress till styrelsen är: styrelsen@varlavilla.se

Styrelsens postadress är:
Lilla Bäcksgatan 7
434 36 Kungsbacka


Denna sida var uppdaterad senast 2020-02-24 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820