Varla Villaförening

Styrelsen 2019

Ordförande och ordinarie väljs på 2år, suppleanter på 1 år

Funktion Namn Fr. Till  år
Ordförande Leif Elmered 2018-2019
Vice Ordförande Magnus Ruberg 2019-2020
Sekreterare Stig Andersson 2018-2019
Kassör Jan Karlsson 2018-2019
Ordinarie Lotta Robertsson 2019-2020
Suppleant Svante Paulson 2019
Suppleant Alf Olofsson 2019


Mailadress till styrelsen är: styrelsen@varlavilla.se

Styrelsens postadress är:
Lilla Bäcksgatan 7
434 36 Kungsbacka


Denna sida var uppdaterad senast 2019-03-12 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820