Varla Villaförening

För information.
(efter kontroll med polisen har vi fått denna information 2019-05-20)

Nu har det satts upp "laddstolpar" på en del P-platser i vårt område.
Dessa P-platser har speciell skyltning.

"E-bilskylten", den näst översta, beskrivs så här av Transportstyrelsen:
”På en laddplats får endast fordon som kan laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning stannas eller parkeras. Andra fordon får inte stannas annat än för på- eller avstigning.”

Vi informerar om detta för att ni förhoppningsvis skall slippa parkeringsböter på grund av missförstånd.

Skyltningen skall utläsas så här, (man läser uppifrån och ned).

1) P=parkering 24 timmar.

2 ) Elbilskylten= parkeringen är reserverad för elbilar med "sladdladdning".

3) Tidangivelse= Elbilar får parkera 3 tim vardagar 8-22 och dag före helgdag. Övrig tid fritt för elbilar.

4) Avser P-platser till höger om skyltningen.


Denna sida var uppdaterad senast 2019-05-20 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820