Inledning

Som ny förening är det inte möjligt att föreslå en alltför omfattande verksamhet första året. Föreningen måste få en bra grund att stå på och utvecklas efter hand och efter de behov som medlemmarna finner angelägna att föreningen ägnar sig åt. För att hantera vissa mer omfattande frågeställningar behöver styrelsen få hjälp av arbetsgrupper med medlemmar utanför styrelsen.

Föreningen skall övergripande verka för Varlaområdets bästa när det gäller miljö och allmänna villkor för medlemmarna.

 

Verksamhetsplan

  • Påverka kommun och Trafikverk vad gäller buller från omgivande trafikleder.
  • Förhandla fram bra villkor för anslutning till fibernätverk och tjänster i nätet för till föreningen anslutna medlemmar.
  • Förhandla om elpriser.
  • Påverka kommunen angående våra grönområden.
  • Verka för en bra trafikmiljö för bilar, cyklar och gående inom Varlaområdet.
  • Verka för bra kollektivtrafik.

 

Budget

För tillfället är det svårt att bedöma de kostnader som kan uppstå. De beror på omfattningen av sådant arbete där kostnader kan uppstå. Inga arvoden föreslås bli utbetalda till styrelsen.

Vi bedömer att i storleken 5 000 kr kan behövas till trycksaker, porton, hyra av lokal för möten och liknande.

Kommentarer inaktiverade.