Varla Villaförening

Styrelsen 2018 består av:

Funktion Namn Vald År: Antal år:
Ordförande Leif Elmered 2018 2
Vice Ordförande Magnus Svedberg 2018 1
Sekreterare Stig Andersson 2018 2
Kassör Jan Karlsson 2018 2
Ordinarie Magnus Rudberg 2018 1
Suppleant Svante Paulson 2018 1
Suppleant Alf Olofsson 2018 1


Mailadress till styrelsen är: styrelsen@varlavilla.se

Styrelsens postadress är:
Lilla Bäcksgatan 7
434 36 Kungsbacka


Denna sida var uppdaterad senast 2019-02-04 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820