Vi är för närvarande 87 medlemmar men vi hoppas att fler inom vårt område är intresserade av att bli medlemmar.

Under våra två första månader sedan årsmötet har vi registerat föreningen som en ideell förening hos skattverket och öppnat ett bankkonto i SE-Banken.

Vi har också påbörjat arbetet med en hemsida, Varlavilla.se, men den har ännu inget innehåll. Vi återkommer när vi har byggt upp den för föreningens medlemmar.

Vi diskuterar också att göra små enkla medlemskort med ett medlemsnummer för varje fastighet.

En arbetsgrupp har haft diskussioner med Telia angående möjligheterna att påverka priset för installation av fiber i fastigheten. Kontakten med Telia gav tyvärr inte önskat resultat, då gruppen inte lyckades påverka priset.

Arbetsgruppen har dock lyckats med att få viss rabatt hos Bäcks vid behov av installationshjälp inom fastigheten i samband med fiberinstallationen.

En ny arbetsgrupp håller på att bildas för att försöka få ett bra avtal angående tjänsterna som skall levereras i fibern, bredband, Tv och telefoni. Är du intresserad att arbeta med detta kontakta Anders Johansson i styrelsen. (anders@ajsson.se)

En arbetsgrupp arbetar för närvarande också med möjligheterna att minska bullret från trafiken. Ansvarig för arbetsgruppen är Stefan Tollgren och har du några idéer om bullerfrågan kontakta gärna Stefan. (stefan.tollgren@susab.se)

Vi återkommer regelbundet med information till dig som är medlem i Varla Villaförening.

Hälsningar

Styrelsen

Varla Villaförening

Kommentarer inaktiverade.