Inledning

Som ny förening är det inte möjligt att föreslå en alltför omfattande verksamhet första året. Föreningen måste få en bra grund att stå på och utvecklas efter hand och efter de behov som medlemmarna finner angelägna att föreningen ägnar sig åt. För att hantera vissa mer omfattande frågeställningar behöver styrelsen få hjälp av arbetsgrupper med medlemmar utanför styrelsen.

Föreningen skall övergripande verka för Varlaområdets bästa när det gäller miljö och allmänna villkor för medlemmarna.

 

Verksamhetsplan

  • Påverka kommun och Trafikverk vad gäller buller från omgivande trafikleder.
  • Förhandla fram bra villkor för anslutning till fibernätverk och tjänster i nätet för till föreningen anslutna medlemmar.
  • Förhandla om elpriser.
  • Påverka kommunen angående våra grönområden.
  • Verka för en bra trafikmiljö för bilar, cyklar och gående inom Varlaområdet.
  • Verka för bra kollektivtrafik.

 

Budget

För tillfället är det svårt att bedöma de kostnader som kan uppstå. De beror på omfattningen av sådant arbete där kostnader kan uppstå. Inga arvoden föreslås bli utbetalda till styrelsen.

Vi bedömer att i storleken 5 000 kr kan behövas till trycksaker, porton, hyra av lokal för möten och liknande.

fiberjpg

Hej alla fiberintresserade!

Vi vill från bredbandsgruppen  bekräfta din anmälan för fiberintresse. Tack för att ni svarat så snabbt!

Intresset är stort och fibergruppen har startat sitt arbete och fokuserar på anslutningspris, avtal och installationsfrågor.

Vi som  jobbar i bredbandsgruppen är:

Alf Olofsson, Leif Elmered, Mats Börjesson, Jan Karlsson, Johan Estelius, Håkan Enskog, Bengt Lindholm och Christer Christensson.

Vi kommer att hålla er kontinuerligt uppdaterade på vad som händer.

Har Ni ytterligare frågor kan ni kontakta oss enligt följande:

Varla Villaförening: varlavilla@gmail.com]

alf.olofsson@swipnet.se
leif.elmered@hotmail.se
jank@jank.se
mats.ipad@eposthem.se
h.enskog@telia.com
christer.christensson@telia.com
bengt.r.lindholm@gmail.com
johan.estelius@inceptive.se

 

Hälsningar Bredbandsgruppen / Christer

 

Christer Christensson

Nils Ebbesgårdsgatan 69

434 36 Kungsbacka

Sweden

Mobil: +46707632569