Några hus har tyvärr haft påhälsning i Varlaområdet den senaste tiden.

Polisen manar till oss att vara extra tydliga och att vi ska visa att vi är uppmärksamma.
Förhoppningsvis skapar det en känsla hos den som är ute i brottsligt syfte att risken för upptäckt är för stor.

I tisdags kväll sågs en vit minilastbil, lite sliten med dubbelhytt.  De åkte och kollade gata upp och gata ner. Minst 3 personer i den.

Nyhetsbrev Maj

Vi är idag 120 medlemmar, tack alla som betalt in medlemsavgiften.

Vi jobbar på att ta fram medlemskort

Bullergruppen har haft 3 möten med representanter för Kungsbacka kommun och diskuterat buller och den befintliga bullervallen som kommunen byggt vid motorvägen. Vi planerar att träffa Trafikverket snarast. Om ni tycker detta verkar intressant anmäl er gärna till styrelsen@varlavilla.se.

Lösningar verkar vara i sikte när det gäller bullret från Varlavägen, där kommunen är huvudman.

Tjänsteleverantörerna på ÖppenFiber är inte så intresserade av att diskutera med vår villaförening, har ni tips på hur vi kan komma vidare hör av Er.

Vilka andra frågor vill ni att Villaföreningen skall driva, skicka mail till oss.

 

Vi vill slå ett slag för Grannsamverkan. Förhindra 1 av 4 inbrott!

Om ni önskar hjälp skicka ta kontakt med oss på via styrelsen@varlavilla.se

 

Hej!

Tack för att du/ni har blivit medlemmar i Varla Villaförening genom att betala in årsavgiften. Vi är för närvarande 112 medlemmar men vi hoppas att fler inom vårt område är intresserade av att bli medlemmar.

Under våra två första månader sedan årsmötet har vi registerat föreningen som en ideell förening hos skattverket och öppnat ett bankkonto i SE-Banken.

Vi har också påbörjat arbetet med en hemsida, Varlavilla.se, men den har ännu inget innehåll. Vi återkommer när vi har byggt upp den för föreningens medlemmar.

Vi diskuterar också att göra små enkla medlemskort med ett medlemsnummer för varje fastighet.

En arbetsgrupp har haft diskussioner med Telia angående möjligheterna att påverka priset för installation av fiber i fastigheten. Kontakten med Telia gav tyvärr inte önskat resultat, då gruppen inte lyckades påverka priset.

Arbetsgruppen har dock lyckats med att få viss rabatt hos Bäcks vid behov av installationshjälp inom fastigheten i samband med fiberinstallationen.

En ny arbetsgrupp håller på att bildas för att försöka få ett bra avtal angående tjänsterna som skall levereras i fibern, bredband, Tv och telefoni. Är du intresserad att arbeta med detta kontakta Leif Elmered i styrelsen. (leif.elmered@hotmail.se)

En arbetsgrupp arbetar för närvarande också med möjligheterna att minska bullret från trafiken. Ansvarig för arbetsgruppen är Stefan Tollgren och har du några idéer om bullerfrågan kontakta gärna Stefan. (stefan.tollgren@susab.se)

Vi återkommer regelbundet med information till dig som är medlem i Varla Villaförening.

Hälsningar

Styrelsen

Varla Villaförening

Vi är för närvarande 87 medlemmar men vi hoppas att fler inom vårt område är intresserade av att bli medlemmar.

Under våra två första månader sedan årsmötet har vi registerat föreningen som en ideell förening hos skattverket och öppnat ett bankkonto i SE-Banken.

Vi har också påbörjat arbetet med en hemsida, Varlavilla.se, men den har ännu inget innehåll. Vi återkommer när vi har byggt upp den för föreningens medlemmar.

Vi diskuterar också att göra små enkla medlemskort med ett medlemsnummer för varje fastighet.

En arbetsgrupp har haft diskussioner med Telia angående möjligheterna att påverka priset för installation av fiber i fastigheten. Kontakten med Telia gav tyvärr inte önskat resultat, då gruppen inte lyckades påverka priset.

Arbetsgruppen har dock lyckats med att få viss rabatt hos Bäcks vid behov av installationshjälp inom fastigheten i samband med fiberinstallationen.

En ny arbetsgrupp håller på att bildas för att försöka få ett bra avtal angående tjänsterna som skall levereras i fibern, bredband, Tv och telefoni. Är du intresserad att arbeta med detta kontakta Anders Johansson i styrelsen. (anders@ajsson.se)

En arbetsgrupp arbetar för närvarande också med möjligheterna att minska bullret från trafiken. Ansvarig för arbetsgruppen är Stefan Tollgren och har du några idéer om bullerfrågan kontakta gärna Stefan. (stefan.tollgren@susab.se)

Vi återkommer regelbundet med information till dig som är medlem i Varla Villaförening.

Hälsningar

Styrelsen

Varla Villaförening