En arbetsgrupp arbetar för närvarande också med möjligheterna att minska bullret från trafiken. Ansvarig för arbetsgruppen är Stig Andersson och har du några idéer om bullerfrågan kontakta gärna Stig.

Inlägg från bullergruppen