Fördel med att vara medlem är att ju fler medlemmar vi är, ju starkare förhandlingspart blir vi.

Medlemsavgiften är 100kr, och gäller från 1-April till 30-Mars.

För att bli medlem sätter du in 100kr på föreningens bankgiro nummer: 158-4820
I stället för OCR nummer, ange bostadsadress.
Medlemsåret sträcker sig från 1-April till 30-Mars

Eftersom anteckningsfältet är begränsat föreslås dessa förkortningar:

  • Bengtsg    = Bengtsgårdsgatan
  • Nils Ebb   = Nils Ebbesgårdsgatan
  • Håkansg    = Håkansgårdsgatan
  • Lilla Bäck = Lilla Bäcksgatan
  • Kållasg    = Kållasgårdsgatan
  • Smeag      = Smeagatan
  • Hjelmstr   = Hjelmströmsgatan

Ex. Skriv Kållasg 35  för Kållasgårdsgatan 35

Det är först efter medlemsavgift är registrerad som man är medlem i föreningen.

Tackar på förhand gör

Varla Villaförening