Vi är för närvarande 87 medlemmar men vi hoppas att fler inom vårt område är intresserade av att bli medlemmar.

Under våra två första månader sedan årsmötet har vi registerat föreningen som en ideell förening hos skattverket och öppnat ett bankkonto i SE-Banken.

Vi har också påbörjat arbetet med en hemsida, Varlavilla.se, men den har ännu inget innehåll. Vi återkommer när vi har byggt upp den för föreningens medlemmar.

Vi diskuterar också att göra små enkla medlemskort med ett medlemsnummer för varje fastighet.

En arbetsgrupp har haft diskussioner med Telia angående möjligheterna att påverka priset för installation av fiber i fastigheten. Kontakten med Telia gav tyvärr inte önskat resultat, då gruppen inte lyckades påverka priset.

Arbetsgruppen har dock lyckats med att få viss rabatt hos Bäcks vid behov av installationshjälp inom fastigheten i samband med fiberinstallationen.

En ny arbetsgrupp håller på att bildas för att försöka få ett bra avtal angående tjänsterna som skall levereras i fibern, bredband, Tv och telefoni. Är du intresserad att arbeta med detta kontakta Anders Johansson i styrelsen. (anders@ajsson.se)

En arbetsgrupp arbetar för närvarande också med möjligheterna att minska bullret från trafiken. Ansvarig för arbetsgruppen är Stefan Tollgren och har du några idéer om bullerfrågan kontakta gärna Stefan. (stefan.tollgren@susab.se)

Vi återkommer regelbundet med information till dig som är medlem i Varla Villaförening.

Hälsningar

Styrelsen

Varla Villaförening

Inledning

Som ny förening är det inte möjligt att föreslå en alltför omfattande verksamhet första året. Föreningen måste få en bra grund att stå på och utvecklas efter hand och efter de behov som medlemmarna finner angelägna att föreningen ägnar sig åt. För att hantera vissa mer omfattande frågeställningar behöver styrelsen få hjälp av arbetsgrupper med medlemmar utanför styrelsen.

Föreningen skall övergripande verka för Varlaområdets bästa när det gäller miljö och allmänna villkor för medlemmarna.

 

Verksamhetsplan

  • Påverka kommun och Trafikverk vad gäller buller från omgivande trafikleder.
  • Förhandla fram bra villkor för anslutning till fibernätverk och tjänster i nätet för till föreningen anslutna medlemmar.
  • Förhandla om elpriser.
  • Påverka kommunen angående våra grönområden.
  • Verka för en bra trafikmiljö för bilar, cyklar och gående inom Varlaområdet.
  • Verka för bra kollektivtrafik.

 

Budget

För tillfället är det svårt att bedöma de kostnader som kan uppstå. De beror på omfattningen av sådant arbete där kostnader kan uppstå. Inga arvoden föreslås bli utbetalda till styrelsen.

Vi bedömer att i storleken 5 000 kr kan behövas till trycksaker, porton, hyra av lokal för möten och liknande.

fiberjpg

Hej alla fiberintresserade!

Vi vill från bredbandsgruppen  bekräfta din anmälan för fiberintresse. Tack för att ni svarat så snabbt!

Intresset är stort och fibergruppen har startat sitt arbete och fokuserar på anslutningspris, avtal och installationsfrågor.

Vi som  jobbar i bredbandsgruppen är:

Alf Olofsson, Leif Elmered, Mats Börjesson, Jan Karlsson, Johan Estelius, Håkan Enskog, Bengt Lindholm och Christer Christensson.

Vi kommer att hålla er kontinuerligt uppdaterade på vad som händer.

Har Ni ytterligare frågor kan ni kontakta oss enligt följande:

Varla Villaförening: varlavilla@gmail.com]

alf.olofsson@swipnet.se
leif.elmered@hotmail.se
jank@jank.se
mats.ipad@eposthem.se
h.enskog@telia.com
christer.christensson@telia.com
bengt.r.lindholm@gmail.com
johan.estelius@inceptive.se

 

Hälsningar Bredbandsgruppen / Christer

 

Christer Christensson

Nils Ebbesgårdsgatan 69

434 36 Kungsbacka

Sweden

Mobil: +46707632569