Varls Villaförening

Kortfattad information om aktiviteter i föreningen.

Kommande och planerade

2018-11-05 Medlemsmöte kl 19:00, Restaurang Varla, Kabelgatan 9.
Prel. program.
Kl 19:00-20:00  Varla historia.
Kl 20:00-20:30   Vad händer i vårt närområde i Kungsbacka.

Mer information om bl.a. föranmälan m.m. kommer.
2018-11-28 Styrensemöte
2019-03-xx Årsmöte 2019. Kallelse kommer under kvartal 1, 2019.

Avslutade
(efter 2018-09-26):
2018-09 29--30 Informationsutskick till alla villa- och bostadsrättshushåll i Varla.
2018-10-08 Styrelsemöte
2018-10-11--15 Containers för trädgårdsavfall placers på 6 strategiska platser i vårt område.
   


Denna sida var uppdaterad senast 2018-10-01 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820