Varla Villaförening

Du har hittat till Varla Villaförening.
Här vill vi ge dej lite översiktlig information om vad som hänt och vad som är på G.

Viktiga Dokument:
Föreningens stadgar
- Information om GDPR
Medlemsrabatter

Senast inlagt eller ändrat:
Medlemsrabatter
Aktiviteter


Tidigare inlagt:
Föreningens yttrande till samhällsbyggnadskontoret över detaljplan ...
Föreningens yttrande angående kommunens översiktsplan
Föreningens skrivelse till Trafikverket angående buller från E6'an
Medlemsrabatter
Nyhetsbrev Mars 2020
Styrelsen 2020
Protokoll från årsmötet 2020
Medlemsrabatter
Nyhetsbrev Hösten 2019
Medlemsinformation Sommaren 2019
Ny skyltning för "EL-Bilsparkering".
Nyhetsbrev April 2019
Protokoll från årsmötet 2019
Styrelsen 2019
Protokoll från årsmötet 2018
-  Föreningens stadgar V2. (Innehåller 2 ändringar antogs vid årsmötet 2018-03-05).
-  Information om GDPR (den nya lagen om personuppgifter).
Nyhetsbrev Juni 2018

Hur blir man medlem, eller betalar för nytt medlemsår?
Sätt in gällande medlemsavgift, år 2021 = 200kr, på föreningens bankgiro 158-4820.
Skriv din adress i kommentarsfältet, t.ex. "Lilla Bäck. 190".
När vi ser inbetalningen på föreningens bankkonto, noteras det i medlemsregistret för innevarande år.

Om du dessutom är ny medlem:
- Skickar vi ut ditt medlemskort.
- Vänligen skicka namn, adress, mobilnummer och e-mailadress till info@varlavilla.se
- Vi använder det för att skicka ut medlemsinformation, kallelser till informationsträffar mm.


Denna sida var uppdaterad senast 2021-03-10 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820