Varla Villaförening

Du har hittat till Varla Villaförening.
Här vill vi ge dej lite översiktlig information om vad som hänt och vad som är på G.

Senast inlagt eller ändrat:
Föreningens skrivelse till Trafikverket angående buller från E6'an
- Medlemsrabatter
Föreningens yttrande angående kommunens översiktsplan

Aktiviteter

Tidigare inlagt:
Medlemsrabatter
Nyhetsbrev Mars 2020
Styrelsen 2020
Protokoll från årsmötet 2020
Medlemsrabatter
Nyhetsbrev Hösten 2019
Medlemsinformation Sommaren 2019
Ny skyltning för "EL-Bilsparkering".
Nyhetsbrev April 2019
Protokoll från årsmötet 2019
Styrelsen 2019
Protokoll från årsmötet 2018
-  Föreningens stadgar V2. (Innehåller 2 ändringar antogs vid årsmötet 2018-03-05).
-  Information om GDPR (den nya lagen om personuppgifter).
Nyhetsbrev Juni 2018

Hur blir man medlem, eller betalar för nytt medlemsår?
Sätt in gällande medlemsavgift, år 2020 = 200kr, på föreningens bankgiro 158-4820.
Skriv din adress i kommentarsfältet, t.ex. "Nils Ebbesgård 190".
När vi ser inbetalningen på föreningens bankkonto, noteras det i medlemsregistret för innevarande år.

Om du dessutom är ny medlem:
- Skickar vi ut ditt medlemskort.
- Vänligen skicka namn, adress, mobilnummer och e-mailadress till info@varlavilla.se
- Vi använder det för att skicka ut medlemsinformation, kallelser till informationsträffar mm.


Denna sida var uppdaterad senast 2020-09-16 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820