Varls Villaförening

Varla Villaförening

Du har hittat till Varla Villaförenings nya och förkortade hemsidor.
Här vill vi ge dej lite översiktlig information.

Senast inlagt:
- Nyhetsbrev Juni 2018

Tidigare inlagt:
- Föreningens stadgar V2. (Innehåller 2 ändringar antogs vid årsmötet 2018-03-05).
- Information om GDPR (den nya lagen om personuppgifter).
Hur blir man medlem?

Sätt in gällande medlemsavgift, år 2018 = 200kr, på föreningens bankgiro 158-4820.
Skriv din  adress i kommentarsfältet, t.ex. "Nils Ebbesgård 190".
När vi ser inbetalningen på föreningens bankkonto, noteras du som medlem och vi skickar ut ditt medlemskort.

 


Denna sida var uppdaterad senast 2018-06-15 av  webmaster@varlavilla.se
 Varla Villaförenings organisationsnummer: 802470-6478, och BankGiro 158-4820